აკაკი

აკაკი კუპრეიშვილი

ფიზ-მომზადების მწვრთნელი