აკაკი

აკაკი კუპრეიშვილი

ფიზ-მომზადების მწვრთნელი, U-19 -ის მთავარი მწვრთნელი