გელა ინალიშვილი -

გელა ინალიშვილი - მთ.მწვრთნელის თანაშემწე

მთავარი მწვრთნელის თანაშემწე