დავით

დავით ხარძეიშვილი

სამტრედია 2-ის მეკარეების მწვრთნელი