პაატა შალამბერიძე

მმართველი დირექტორი, მატჩების მენეჯერი